Thu mua phế liệu Phân loại Đơn giá (VNĐ/kg)
Mua Đồng Phế Liệu Đồng cáp 130.000 – 210.000
Đồng đỏ 120.000 – 180.000
Đồng vàng 80.000 – 150.000
Mạt đồng vàng 60.000 – 105.000
Đồng cháy 100.000 – 145.000
Mua Sắt Phế Liệu Sắt đặc 15.000 – 15.000
Sắt vụn 9.500 – 10.000
Sắt gỉ sét 9.000 – 10.000
Bazo sắt 9.000 – 12.000
Bã sắt 7.500
Sắt công trình 9,500
Dây sắt thép 9.500
Mua Chì Phế Liệu Chì cục 530.000
Chì dẻo 375.000
Mua Bao bì Phế Liệu Bao Jumbo 75.000 (bao)
Bao nhựa 95.000 – 170.000 (bao)
Mua Nhựa Phế Liệu ABS 20.000 – 40.000
PP 10.000 – 25.000
PVC 8.000 – 20.000
HI 15.000 – 30.000
Ống nhựa 10.000
Mua Giấy Phế Liệu Giấy carton 5.000 – 10.000
Giấy báo 10.000
Giấy photo 10.000
Mua Kẽm Phế Liệu Kẽm IN 45.000 – 65.000
Mua Inox Phế Liệu Loại 201 12.000 – 20.000
Loại 304 30.000 – 45.000
Mua Nhôm Phế Liệu Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất) 50.000 – 65.000
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) 40.000 – 50.000
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) 20.000 – 35.000
Bột nhôm 2.500
Nhôm dẻo 30.000 – 39.000
Nhôm máy 27.000 – 37.000
Mua Hợp kim Phế Liệu Gang 10.000
Thiếc 9.000
Mua Nilon Phế Liệu Nilon sữa 9.000 – 14.000
Nilon dẻo 15.000 – 25.000
Nilon xốp 5.000 – 12.000
Mua Thùng phi Phế Liệu Sắt 100.000 – 130.000
Nhựa 105.000 – 155.000
Mua Pallet Phế Liệu Nhựa 95.000 – 195.000
Mua Niken Phế Liệu Các loại 150.000 – 310.000
Mua Linh kiện điện tử Phế Liệu máy móc các loại 300.000 – 360.000