Phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất

Phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất

Các cơ sở thu mua phế liệu thông thường sẽ tìm nguồn hàng từ những quá trình sản xuất. Tùy theo quy mô sản xuất sẽ có lượng phế liệu thu gom tương ứng

Phế liệu thu hồi từ sản xuất thì giải quyết thế nào là điều mà rất nhiều người băn khoăn bởi quá trình xử lí còn nhiều khó khăn. Vậy bạn có biết nó là gì không? Nếu chưa biết nó là gì, định khoản thế nào thì hãy tìm hiểu trong bài viết sau đây của chúng tôi nhé.

  1. Phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất là gì?

Phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất là những phế liệu phát sinh trong quá trình sản xuất có thể là sản xuất của doanh nghiệp hoặc của quá trình sản xuất sinh hoạt đời sống.

Trong quá trình sản xuất kế toán sẽ có vai trò tập hợp và phân bổ chính xác, kíp thời các loại chi phí sản xuất theo từng đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành. Trên cơ sở đó, kiểm tra tình hình thực hiện các định mức và dự toán chi phí sản xuất. Tính toán chính xác giá thành sản xuất (giá thành công xưởng) của sản phẩm dịch vụ hoàn thành. Đồng thời, phản ánh lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành, nhập kho hay tiêu thụ (chi tiết từng hoạt động, từng mặt hàng). Cung cấp các tài liệu cần thiết cho các bộ phận có liên quan.

Phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất

Định khoản phế liệu thu hồi từ sản xuất

Khi bạn thu mua phế liệu thì tất nhiên bạn cần phải lên danh sách chi tiết thu mua thế nào. Và dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn Định khoản phế liệu thu hồi từ sản xuất được ban bố trong điều luật như sau:

Tài khoản 5111 doanh thu bán hàng hóa có nếu ra tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa được xác định đã bán bán trong một kì. Đây là loại tài khoản được dùng chủ yếu cho các ngành kinh doanh hàng hóa, vật tư cũng như lương thực,…

Tài khoản 5112 doanh thu bán hàng thành phẩm: tìa khoản này có tác dụng là phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm đã được bán trong một kì kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành sản xuất như công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp hoặc các ngành liên quan đến ngư nghiệp nông nghiệp,…

Tài khoản 5113-  doanh thu cung cấp dịch vụ: loại tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng và được xác định trong 1 kì kế toán của doanh nghiệp. Loại tài khoản này chủ yếu được đùng cho các ngành kinh doanh nghiêng về phía dịch vụ như: giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng hay kế toán kiểm toán,….

Tài khoản 5114:  doanh thu trợ cấp trợ giá: tài khoản này dùng chủ yếu là để phản ánh các khoản doanh thu trợ cấp, trợ giá của nhà nước khi các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ cung cấp hàng hóa, sản phẩm theo yêu cầu của nhà nước.

Tài khoản 5117: đây là loại tài khoản chuyên dùng cho doanh thu kinh doanh bất động sản và đầu tư tức là nó phản ánh doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư  và doanh thu bán thanh lý bất động sản đầu tư.

Tài khoản 5118: doanh thu khác: loại tài khoản chuyên dùng để phản ánh các doanh thu ngoài doanh thu bán hàng doanh thu bán thành phẩm doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu được trợ cấp giá và doanh thu kinh doanh bất động sản như: doanh thu bán vật liệu phế liệu, nhượng bán công cụ, hay các doanh thu khác….

  1. Hạch toán phế liệu thu hồi từ thanh lí tscđ

Căn cứ vào nghị định số 12/2016/NĐ- CP ngày 23/01/2006 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lí mua, bán gia công và quá cảnh hàng hòa với nước ngoài. Đối vơi thương nhân Việt Nam phế liệu thu hồi từ thanh lý tscđ nhập kho không có vốn đầu tư của nước ngoài thì mặt hàng đồng phế liệu không nằm trong danh sách hàng xấm xuất khẩu vì vậy công ty sẽ tiến hành xuất khẩu thông thường theo quy định. Đối với đồng phế liệu, bạn đọc có thể tham khảo mã số HS 7404.00.00 “Đồng phế liệu và mảnh vụn”;

Bạn có thể căn cứ vào điểm II mục I phần B thông tư 112/2005/TT- BTC ngày 15/12/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan kiểm tra gíam sát hải quan. Hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan người khai hải quan nộp cho cơ quan hải quan gồm các chứng tử sau: hồ sơ cơ bản gồm 2 bản chính

Xác định giá trị phế liệu thu hồi bao gồm các chứng từ sau:

Trong trường hợp nếu hàng hóa có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất thì bản kê chi tiết hàng hóa sẽ gồm 1 bản chính và 1 bản sao.

Nếu trường hợp hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu theo quy định của pháp luật thì gồm giấy phép xuất khẩu của cơ quan nhà nước.

Đối với các mặt hàng xuất khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu xuất khẩu hàng gia công thì cần có bản định mức sử dụng nguyên liệu của mã hàng  cùng với các chứng từ khác theo quy định của pháp luật liên quan.

Quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu phế liệu sắt thép sẽ thực hiện theo điều 16 và điều 18 thông tư số 38/2015/TT – BTC ngày 25/3/2015 Bộ Tài Chính.

Đề nghị các công ty tham khảo biểu mẫu xuất khẩu ban hàng kèm theo nghị định số 122/2016/ NĐ – CP ngày 1/9/2016 của Chính Phủ mặt hàng phế liệu sắt thép không thuộc diện phải chịu thuế xuất khẩu.

Phế liệu của sắt thép hợp kim thì bạn nên tham khải nhóm 7204 để áp mã số thuế thì phải căn cứ vào hàng hóa thực tế xuất khẩu của công ty tại thời điểm xuất khẩu trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp toàn bộ giấy tờ tài liệu kĩ thuật có liên quan.

Ngoài ra nếu như hàng hóa của bạn thuộc loại sản phẩm sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lí chất thải theo quy định số 134/2016/NĐ- Cp ngày 1/9/2016 của Chính Phủ thì phế liệu thu hồi từ nguyên vật liệu chính sẽ được miễn thuế theo quy định tại khoản 19 điều 16 luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Hạch toán phế liệu nhập kho được tổng cục hải quan quy định trong công văn số CVN- LOGPL – 2015-07 ngày 9/2/2015 . Căn cứ vào thông tư số 156/2011/TT – BTC ngày 14/11/2011 thì phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim bằng thép không gỉ thuộc mã số 7204.21.00. Phế liệu và mảnh vụn trừ của gang thép hợp kim thép tráng thiếc thuộc phân nhóm phế liệu mảnh vụn khác. Tùy thuộc vào liệu phế liệu sẽ có mã cụ thể.

Phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất

  1. Hạch toán phế liệu nhập kho

Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 11 quy định về thuế suất 10% như sau:

“Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra.”

Căn cứ theo quy định trên:  Phế liệu, phế phẩm khi bán ra áp dụng mức thuế suất của mặt hàng tạo tạo ra phế phẩm phế liệu.

Ví dụ: Doanh nghiệp sản xuất bàn ghế, trong quá trình sản xuất bàn ghế thì có mùn cưa sinh ra. Doanh nghiệp khi bán bàn, ghế thì thuế suất thuế GTGT là 10%. Do đó khi doanh nghiệp bán mùn cưa thì thuế suất là 10%.

Hạch toán phế liệu nhập kho khi có khoản bán phế liệu doanh nghiệp hạch sẽ hạch toán vào tài khoản? Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hay thu nhập khác?

Thông tư 200/2014/TT – BTC tại điều 93 quy định về nguyên tắc kế toán tài khoản 711 như sau:

+ Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh. gồm:

+ Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ

+ Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát;

+ Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;

+ Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sảnCác khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải nộp nhưng sau đó được giảm);

+ Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;

+ Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoản có tính chất tương tự)  phế liệu thu hồi từ thanh lý tscđ  Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ

+ Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ

+ Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có)

+ Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp;Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại

Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.

Thông tư 200/2014/TT – BTC tại điều 79 tài khoản 511 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tài khoản 5118 – Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản doanh thu ngoài doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu được trợ cấp trợ giá và doanh thu kinh doanh bất động sản như: doanh số bán vật liệu, phế liệu nhượng bán công cụ, dụng cụ và các khoản doanh thu khác.

Như vậy, đối với hoạt động bán phế liệu doanh nghiệp phải hạch toán vào TK511.

Thumuaphelieuthinhphat.com là một điểm đến lí tưởng. Với nhiều dịch vụ chăm sóc khách hàng uy tín, dịch vụ vận chuyển nhanh chóng tiện lợi và dứt điểm chúng tôi được rất nhiều cơ sở tin cậy và trao trọn niềm tin. Với tiêu chí chinh phục khách hàng khó tính nhất bằng niềm tin và chất lượng chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn những dịch vụ tốt nhất, giá cả cao nhất và an toàn nhất. Quả là quá tuyệt vời phải không?

Trên đây chúng tôi vừa giới thiệu đến bạn những điều cần biết về phế liệu thu hồi từ sản xuất. Nếu bạn cần giúp đỡ thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua đường dây nóng để được giúp đỡ nhé.

CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU THỊNH PHÁT

Địa chỉ : 653 Tô Ngọc Vân , Quận Thủ Đức, TPHCM

Chi nhánh Bình Dương: 347 Phú Lợi Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0988 922 622

Email: phelieuthinhphat@gmail.com

Rate this post